Tämä Vaikuttavuusviestinnän työkirja on maailman enimmäinen vaikuttavuusviestinnän kohdennetty opas. Työkirja syntyi osana Hyvän Mitan Vaikuttavuutta videoilla – osaamisen kehittämisen kokonaisuutta.

Työkirja sisältää 12 työkalua vaikuttavuusviestinnän suunnittelun ja kehittämiseen. Työkalut auttavat kertomaan sidosryhmille tuloksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Työkirjan on laatinut Hyvän Mitan aikana tehdyn pilottikokonaisuuden aikana Aino Elina Muhonen.

Hyvän Mitta Vaikuttavuusviestinnän työkirja

26.11.2019 järjestetyn vaikuttavuusviestinnän valmennuksen diat

Vaikuttavuusviestinta_koulutusdiat