Tarve

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on lisääntynyt eikä tarjolla ole riittävästi matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Osa lapsista jää harrastusten ulkopuolelle, jolloin myös harrastuksissa kehittyvät sosiaaliset-, mielenterveys- ja itsetuntotaidot jäävät saamatta.

Visio

Edistetään kohderyhmän valmiuksia toimia kaikilla merkityksellisillä elämänalueilla.

Tavoite

Lisätä arkiaktiivisuutta ennaltaehkäisevästi, auttaa osallistujia löytämään oma paras tapa elää ja omaksumaan uusia toimintatapoja osaksi arkea. Vahvistaa pystyvyyden tunnetta, itsetuntoa, ohjata ja valmentaa terveen itsetunnon rakentamisessa. Vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja ryhmätyötaitoja. Toiminta on suunnattu erityisesti ujoille, aroille ja sosiaalisesti ei-aktiivisille lapsille, jotka ovat jääneet tai riskissä jäädä harrastustoiminnan ulkopuolelle.

Toimenpiteet

Dynamo-valmennus on toiminnallinen ryhmämuotoinen hyvinvointivalmennuskonsepti, joka sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elementin sekä huomioi osallistujan erilaiset elinympäristöt. Dynamo-ryhmään sitoudutaan kouluvuodeksi kerrallaan, toiminta on koulupäivän yhteydessä ja sitä vetää turvallinen aikuinen.

Tulokset 

Alustavien tulosten mukaan osallistujien positiivinen mielenterveys parani, erityisesti itsetunto. Puolet kertoi kokeilleensa vuoden aikana uutta liikuntalajia. Lapset myös kiinnittyivät harrastukseen koko vuodeksi.
Alustavissa tuloksissa ei todettu vaikutusta arkiliikkumisen määrään tai nuoren käsitykseen omasta terveydestään.

Arvioinnin toteutti Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.