Tarve

Osa paljon sosiaalipalveluita käyttävistä perheistä ei vaikuta hyötyvän saamistaan tukipalveluista tai perheen luottamus palvelujärjestelmään on horjunut. Riskinä on, että perhe tarvitsee jatkuvasti raskaampia palveluita ja lopulta lapset joudutaan sijoittamaan oman kodin ulkopuolelle.

Visio

Perhekumppanipalvelu vähentää riskiryhmissä olevien lapsiperheiden palveluiden käytön elinkaarikustannuksia, perheen hyvinvointi lisääntyy ja syrjäytymisriski pienenee.

Tavoite

Perhekumppanin ja perheen välille muodostuu luottamuksellinen suhde. Yhdessä löydetään oikea-aikaiset palvelut, joihin perhe sitoutuu. Perhe voimaantuu ja osallisuuden tunne ja toimijuus kasvavat.

Toimenpiteet

Perhekumppani on rinnalla kulkija, joka auttaa perhettä niissä asioissa missä perhe tarvitsee apua. Tämä voi tarkoittaa palveluiden tai etuisuuksien piiriin ohjaamista tai arjessa auttamista. Keskeisin elementti palvelussa on rinnalla kulkeminen ja perheen tilanteen kuuleminen kaikilla perheen näkökulmasta merkityksellisillä osa-alueilla.

Tulokset

Perheiden osallisuus ja toimijuus sekä sitoutuminen suhteessa palveluihin on kehittynyt positiivisesti.

Vaikuttavuus

Perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi on parantunut. Palvelun avulla perheen on mahdollista saada tilanteessaan lopulta tukikokonaisuus, joka vastaa perheen tarpeisiin ja lisää hyvinvointia. Perhekumppanin ehkäistessä yhden lastensuojelun sijoituksen koituu siitä keskimäärin 90 000 € vuotuinen säästö, jolloin palvelu maksaa itsensä takaisin.