Vaikuttavuusviestintä

Osana Hyvän Mittaa toteutettiin vaikuttavuusviestinnän kehittämisen kokonaisuus, jossa keskityttiin erityisesti vaikuttavuudesta kertomiseen videoilla.

Kun tehdään hyvää todistetusti, kannattaa siitä myös kertoa.

Osana Hyvän Mittaa toteutettiin vaikuttavuusviestinnän kehittämisen kokonaisuus, jossa keskityttiin erityisesti vaikuttavuudesta kertomiseen videoilla. Vaikuttavuusvideo -kokonaisuus toteutettiin yhdessä AIknow Agency Oy:n ja Kreatos Films Osuuskunnan kanssa.

Vaikuttavuudesta olisi tärkeää viestiä rehellisesti, informatiivisesti, ymmärrettävästi, koskettavasti ja innostavasti. Tehdä näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi sitä, millaista muutosta yhteiskunnalliset yritykset ja muut vaikuttavuustoimijat saavat aikaan ja miten. Pohjimmiltaan vaikuttavuusviestinnässä on kyse tarinoiden kertomisesta – tietoon perustuen. Vaikuttavuusviestinnän kehittämisen kokonaisuudessa tärkeä tavoite olikin kehittää osaamista tutkitun tiedon ja datan tarinallistamisesta ja muotoilusta helposti hahmotettavaan visuaaliseen muotoon.

Kokonaisuudessa

Tutkittiin

Suomessa yhteiskunnallisten yritysten ja järjestöjen vaikuttavuusviestinnän nykytilaa ja erityisesti videon käyttöä osana sitä.

Kehitettiin

yhteisöllistä kehittämisotetta hyödyntäen parhaita käytäntöjä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden viestimiseksi videoiden avulla.

Koulutettiin

hankkeen kohderyhmiä vaikuttavuustarinan kertomisessa ja vaikuttavuusdatan esittämisessä visuaalisesti. 26.11. järjestettyyn koulutukseen osallistui lähes 100 erilaisten vaikuttavuustoimijoiden johtajaa, kehittäjää ja viestijää.

Vuonna 2019 kuvattiin ensimmäiset pilottivideot Hyvän Mitassa arvioiduista hankkeista.

Sidosryhmillä on oikeus kuulla tarinoita, jotka ovat totta.

Vaikuttavuuden näkyväksi tekemiselle on kasvava tarve. Julkiset hankkijat, rahoittajat, sijoittajat, ammattilaiset, kehittäjät, asiakkaat ja myös suuri yleisö kaipaavat entistä enemmän tietoa toiminnan vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta. Halusimme kartoittaa, kuinka vaikuttavuustoimijat tällä hetkellä tähän tarpeeseen vastaavat – ja miten vaikuttavuudesta kertomista voisi edistää. Toiveenamme on, että hyvä työ sekä sen tulokset ja vaikuttavuus tulevat näkyväksi – ymmärrettävästi, uskottavasti ja innostavasti.” kertoo vaikuttavuusviestinnän kokonaisuutta vetänyt Aino Elina Muhonen.

 

Pilottihankkeessa kuvatut vaikuttavuusvideot

SOS-Lapsikylä: Perhekumppani-palvelu

Me-talo Tampere

Vauvan Taika: Hoivaa ja Leiki -ryhmätoiminta

Icehearts

Dynamo Juniorit: Dynamo -valmennus

 

Aiheeseen liittyvää luettavaa