Miksi ja kenelle vaikuttavuutta todennetaan

Mitä on vaikuttavuus?

Yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa on kysymys siitä, miten paljon ja kuinka kestävästi jokin toiminta parantaa yhteiskuntaa.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden periaatteet

Hyvän Mitan aikana saadun tiedon ja kokemuksen pohjalta kiteytettiin hankkeen lopuksi vaikuttavuuden seitsemän periaatetta.

1. Päämääränä positiivinen yhteiskunnallinen muutos.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tavoitteellisella toiminnalla aikaansaatua, positiivista yhteiskunnallista muutosta. Johda vaikuttavuutta strategisesti!

2. Johda tiedolla.

Luo johdonmukainen ja tosiasioihin perustuva suunnitelma halutusta muutoksesta maailmassa. Ymmärrä lähtöpiste ja suunnittele reitti määränpäähän. Mittaa jatkuvasti, pääsettekö perille. Valitse mittarit tavoitteiden mukaan, ei päinvastoin.

3. Tartu juurisyihin.

Yhteiskunnallisen haasteen ratkaiseminen vaatii perusteellista ilmiön ymmärtämistä ja tarkkaa kohderyhmien määrittelyä.
Tartu juurisyihin, opi kohderyhmiltä ja ammattilaisilta.
Kuuntele ihmisiä joiden elämästä on kyse.

4. Yhdessä

Merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia saadaan aikaan yhteisellä rintamalla, jonka suunta on kaikille selvä.
Asetetaan yhteisiä tavoitteita ja jaettuja mittareita.
Kannusta kaikki mukaan, niin että ihmiset ymmärtävät toiminnasta itselleen koituvan hyödyn.

5. Älä vaadi liikoja – tai liian vähän.

Toimenpiteet ja resurssit täytyy suhteuttaa tarpeeseen ja tavoitteisiin.
Luo tilaa avoimelle dialogille tuloksen riittävyydestä.

6. Uskalla kokeilla – salli epäonnistuminen.

Muuttuvassa maailmassa täytyy mahdollistaa kokeileminen, epäonnistuminen ja oppiminen.
Tue oppimista ja uskalla luopua siitä mikä ei toimi.

7. Aloita pienestä – ajattele isosti.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimivien mallien leviämisen myötä.
Tarvitaan rohkeutta, rakenteita ja rahoitusmalleja toiminnan levittämiselle.

Lue lisää Hyvän Mittaamisesta