Mitä on vaikuttavuus?

Yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa on kysymys siitä, miten paljon ja kuinka kestävästi jokin toiminta parantaa yhteiskuntaa.

Vaikuttavuusläh­töisen toiminnan tavoitteena on aina konk­reettinen muutos. Ihmisten elämään pyritään saamaan myönteisiä muutoksia: parantamaan syrjäytymisuhan alla olevan nuoren toimintakykyä, kehitysvammaisen lapsen perheen jaksamista tai pitkäaikaistyöttömän työvalmiuksia.

Vaikutusten arviointi on muutosten mittaamista ja näkyväksi tekemistä. Muutosten pitää perustellusti johtaa yhteiskunnalliseen hyötyyn. Vain pysyvät muutokset kertautuvat vaikuttavuudeksi. Ne säteilevät hyvää ihmisten lähipiiriin, kuntiin, alueille ja koko yhteiskuntaan.

Lue lisää Hyvän Mittaamisesta