Usein kysytyt kysymykset

Mikä Hyvän Mitta hanke on? Hyvän Mitta -hanke mittaa sananmukaisesti tekemäämme hyvää. Teemme kasan työkaluja kaikille yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoille, jotta hyvän tekemisen todelliset vaikutukset tulevat näkyviksi. Hyvän Mitta –hankkeessa mitataan yli kymmentä erilaista kohdetta aina aktiivisesta vastaanottokeskuksesta yhteisölliseen kaupunkieloon. Kuka tahansa meistä voi joutua hyvään tai huonoon kierteeseen. Siksi pelkkä hyväntekeminen ei yksinään riitä. On […]

Mikä Hyvän Mitta hanke on?

Hyvän Mitta -hanke mittaa sananmukaisesti tekemäämme hyvää. Teemme kasan työkaluja kaikille yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoille, jotta hyvän tekemisen todelliset vaikutukset tulevat näkyviksi. Hyvän Mitta –hankkeessa mitataan yli kymmentä erilaista kohdetta aina aktiivisesta vastaanottokeskuksesta yhteisölliseen kaupunkieloon. Kuka tahansa meistä voi joutua hyvään tai huonoon kierteeseen. Siksi pelkkä hyväntekeminen ei yksinään riitä. On tiedettävä mikä auttaa parhaiten, mikä on tehokkainta. Hyvän Mitta -hanke ei ole akateeminen tutkimushanke, vaan testaamme kumppanien kanssa käytännössä erilaisia tapoja ymmärtää, todentaa ja täsmällisemmin mitata hyvän vaikutuksia. Hanke käynnistyi 2016 ja jatkuu vuoden 2019 marraskuun loppuun.

Miksi hanke aloitettiin?

Suomessa tehdään paljon hyvää. Mutta tämän tärkeän työn vaikutusta yhteiskuntaamme on ollut vaikea mitata. Paransivatko lahjoitetut tai liiketoiminnalla ansaitut eurot tai vapaaehtoisten aika aidosti ihmisten elämää? Haluamme tulevaisuudessakin olla maailman paras maa ja siksi haluamme olla edelläkävijöitä hyväntekemisen mittaamisessa.

Kuka keksi idean? Kuka on idean isä tai äiti?

Hankkeella ei ole yhtä isää, eikä äitiä. Hankkeen taustavoimat olivat jokainen tulleet oman työnsä kautta siihen johtopäätökseen, ettei hyvän tekemistä ja sen vaikutuksia mitata ja viestitä tarpeeksi. Sen sijaan, että jokainen olisi lähtenyt ratkomaan haastetta yksin, päätettiin voimat yhdistää Hyvän Mitta -hankkeen kautta.

Miten hyvää mitataan?

Hyvän Mittaaminen on toiminnan konkreettisten muutosten todentamista (outcome) ja yhteiskunnallisen hyödyn (impact) näkyväksi tekemistä eli vaikuttavuuden arviointia ja todentamista. Todentamisen edellytyksenä on vahva selvä tarpeen ja tavoitteen määrittely, loogisen vaikutusmallin rakentaminen ja näihin kytkettyjen mittareiden ja systemaattisen tiedonkeruun toteuttaminen. Hyvän Mitassa hyödynnetty seitsemän askeleen vaikuttavuusketju toimii työkaluna Hyvän Mittaamiseen.

Miksi hyvää pitää pystyä mittaamaan?

Hyvän tekeminen on aina hyväksi mutta yhteiskunnallisella tai liiketoiminnan tasolla sen mittaaminen varmistaa hyvän tekemisen pääsemisen osaksi uskottavaa ja toimivaksi todistettavaa. Pelkkä hyvän tekeminen ei yksinään riitä. On tiedettävä mikä auttaa parhaiten, mikä on tehokkainta.

Vaikuttavuuden osoittaminen on tärkeää niin yksittäisten ihmisten elämän laadun, paikallisten yhteisöjen elinvoimaisuuden kuin koko yhteiskunnan kannalta. Koska nyky-yhteiskunnan vaikeimpia haasteita ratkotaan yhä enemmän uudenlaisella julkisen sektorin, kansalaistoiminnan ja yrityselämän yhteistyöllä, mikään yksittäinen toimija ei kykene kokonaisuutta ratkaisemaan. Tämä hanke on itsessään oiva esimerkki samasta ajattelutavasta.

Millaisia kohteita Hyvän Mitta hankkeessa on?

Hankkeessa on erittäin monipuolinen joukko yhteiskunnallisia haasteita ratkovia

toimijoita ja kohteita: etsivää nuorisotyötä, kansalaistoimintaa vanhusten saattohoidossa, vertaistukea vaikeiden sairauksien hoidossa, osatyökykyisten työllistämistä, ennakoivaa lastensuojelutyötä, paikallistason liikunnan edistämistä, kehitysvammaisten lyhytaikaishoidon ratkaisuja jne. Lue lisää Case-sivulta.