Tehdään hyvää oikein ja todistetusti.

Hyvän mitta

Hyvän mitassa luodaan malleja vaikuttavuusperusteisille sopimuksille, kerätään vaikuttavuustietoa sekä koulutetaan toimijoita arvioimaan oman työnsä todellisia vaikutuksia. Visiomme on osoittaa yhteiskunnallisesti tärkeän työn tulokset ja vaikuttavuus ymmärrettävästi ja yhteismitallisesti. Tässä työssä hyödynnämme dialogia, dataa ja digitaalisuutta.

Tehdään hyvää oikein ja todistetusti.

Uusimmat artikkelit