Tarve

8500-9000 äitiä vuodessa masentuu synnytyksen jälkeen. Äitien masennus lisää lasten käytöshäiriöiden esiintyvyyttä.

Visio

Lievästi masentuneet ja masentumisriskissä olevat odottavat äidit tunnistetaan neuvoloissa ja ohjataan palveluihin, joissa masennuksen haitallisia vaikutuksia lapseen ehkäistään ja minimoidaan vuorovaikutusta parantamalla.

Tavoite

Levittää Hoivaa ja Leiki -toimintamallia siten, että niin olemassa olevilla kuin uusillakin alueilla tavoitetaan 20-25 % kohderyhmästä. Hoivaa ja Leiki -ryhmäinterventio ehkäisee äitien masennusta ja parantaa varhaista vuorovaikutusta.

Toimenpiteet

Koulutetaan ehkäisevän perhetyön ammattilaista vuosittain. Tarjotaan masentumisriskissä oleville äideille tutkitusti vaikuttavaa Hoivaa ja Leiki -metodin mukaista ryhmätoimintaa. Ryhmiin ohjataan neuvolakäynneillä odotusaikana. Ryhmää ohjaa koulutettu työpari, jonka johdolla ryhmä kokoontuu odotusaikana neljä kertaa ja vauvojen kanssa seitsemän kertaa.

Tulokset

Tutkimuksissa on todettu, että Hoivaa ja leiki -menetelmä vähentää äitien synnytyksen jälkeistä masennusta ja parantaa äitien myönteistä tunneilmaisua ja mentalisaatiokykyä. Lahden Diakonialaitoksen Vauvan Taika -hankkeessa on 2018-2019 koulutettu ammattilaisia HoiLei menetelmään. Koulutusten myötä ammattilaisten osaaminen menetelmästä vahvistui ja kynnys toiminnan käynnistämiseen ja palveluohjaukseen madaltui.

Vaikuttavuus

Kun äitien mentalisaatiokyky ja emotionaalinen saatavillaolo kehittyy, masennus ehkäistään. Äidin masennuksen kielteiset vaikutukset lapsiin vähenevät. Päiväkoti-ikäisten lasten käytöshäiriöt vähentyvät. Mikäli yhden työparin kahden vuoden aikana kohtaamista äideistä kolme välttyy masennukselta, toiminta on kannattavaa.
Ammattilaisten koulutusten avulla toimintaa kannattaa laajentaa niin, että toiminta kattaa vähintään 25% yhden toiminta-alueen kohderyhmään kuuluvista äideistä, sen sijan, että toimintaa pyrittäisiin käynnistämään mahdollisimman laajalla alueella.