Kun on tehty hyvää ja todennettu se – kerrotaan siitä myös muille!

Kuvat ja tarinat ovat luonteva tapa hahmottaa maailmaa. Ne herättävät tunnetta – ja toimintaa. Jotta toiminnalla aikaan saadun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentaminen johtaisi kohti parempia päätöksiä, kannattaa vaikuttavuudesta kertovaa tulosdataa ja vaikuttavuusraportteja visualisoida, ja vaikuttavuudesta kertoa tarina. Valmennuksessamme opit, miten!

VAIKUTTAVUUSVIESTINNÄN YTIMESSÄ

Tiedosta tarinaksi joka näkyy, kuuluu ja tuntuu

Miten voisitte kertoa toiminnallanne tuottamista tuloksista ja vaikuttavuudesta paremmin? Miten vaikuttavuuden mallinnus palvelee viestintää? Mikä kerätystä datasta on olennaista viestinnälle? Miten vaikuttavuustarina rakennetaan? Kenelle, miksi, ja miten se kerrotaan? Näitä ja monia muita vaikuttavuuden viestinnän näkökulmia käsitellään käytännönläheisesti yhteiskunnallisten yritysten, järjestöjen ja muiden positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta palveluidensa kautta tavoittelevien ja tuottavien organisaatioiden viestinnästä, kehittämisestä ja johtamisesta vastaaville valmennuksessa

Helsingissä, Kulttuuritehdas Korjaamon Vintillä (esteetön tila) 26.11.2019 klo 8.30-12. Tervetuloa mukaan! 

HUOM! Ilmoittautuminen on sulkeutunut 25.11.

VALMENNUKSEN JÄLKEEN

  • sinulla on työkaluja jäsentää vaikuttavuustietoa viestinnän kannalta käyttökelpoiseksi datatarinaksi
  • tunnistat tiedon visualisoinnin mahdollisuudet vaikuttavuusviestinnässä
  • tiedät, mitkä ovat vaikuttavuustarinan keskeiset tasot ja elementit
  • osaat kohdentaa vaikuttavuusviestin erilaisille sidosryhmille
  • tiedät, miten viestinnällistä näkökulmaa voi hyödyntää myös palveluiden kehittämisessä

Valmennuksesta saat käyttöösi työkirjan oman organisaatiosi vaikuttavuusviestinnän suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Lisäksi saat tuoreita ja yksityiskohtaisia vinkkejä siitä, mikä on mahdollista ja mitä tulee huomioida, kun haluat kertoa vaikuttavuustarinan videolla.

VALMENNUKSEN OHJELMA

I Vaikuttavuustiedon ydin ja tiedon visualisointi. Miten hyödyntää organisaation keräämää dataa tarinan ytimenä? Miten vaikuttavuusketju ja datatarina toimivat lähtökohtina uskottavalle ja informatiiviselle viestille? Miten visualisoida tietoa ja parantaa viestin ymmärrettävyyttä ja lähestyttävyyttä? Millainen tieto palvelee ja ketä?

II Tiedosta tarinaksi. Mitkä ovat vaikuttavuustarinan keskeiset elementit? Miten käytännön kokemuksista ja, onnistumisista kannattaa kertoa? Mikä osuus tunteilla ja tunnelmalla on viestissä?

III Vaikuttavuusviestintä ja -johtaminen. Kenelle tuotetusta vaikuttavuudesta kannattaa kertoa, miten ja miksi? Mikä on tutkitusti yhteiskunnallisten yritysten ja järjestöjen vaikuttavuusviestinnän tila? Miten viestintä kytkeytyy palveluiden kehittämiseen ja vaikuttavuuden johtamiseen?

Missä ja milloin?

  • Valmennus järjestetään Helsingissä, Kulttuuritehdas Korjaamon Vintillä 26.11.2019 klo 8.30-12.00.
  • Valmennukseen mahtuu paikan päälle 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä
  • Valmennus on osallistujille maksuton
  • Valmennukseen on mahdollista osallistua myös etänä verkossa streamin kautta (ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä jos haluat osallistua etänä).
  • Suosittelemme, että yhdestä organisaatiosta osallistuu 2 henkilöä (joko paikan päällä tai online). Valmennuksen käytännön harjoitteet toimivat parhaiten, jos sinulla on keskustelukumppani omasta organisaatiosta.

Valmennuksessa jaetaan osaamista ja kokemuksia, joita on kerrytetty Hyvän Mitan vaikuttavuuden mittaamisen, vaikuttavuudesta viestimisen ja vaikuttavuuden videoviestinnän tutkimus-, kehittämis- ja pilottityöskentelyn aikana. Tietoa  ja käytännön tekemistä havainnollistetaan valmennuksen aikana erityisesti samana päivänä julkaistavien vaikuttavuusvideo -casejen kautta. Valmennuksen tuottaa Hyvän mitan yhteistyökumppanina AIknow Agency Oy.

 

Valmennuksen päävalmentajana toimii

Aino Elina Muhonen, toimitusjohtaja, AIknow Agency Oy

Aino Elina on tuAino Elinaottaja ja valmentaja, jonka työn keskiössä on merkityksellisen tiedon ja tarinoiden näkyväksi tekeminen, yksilöiden ja organisaatioiden voimauttaminen ja vaikuttavan palvelutoiminnan kehittäminen. Hän on toiminut monipuolisissa media-alan, innovaatiotoiminnan ja valmennuksen avain- ja johtotehtävissä lähes 20 vuoden ajan. Aino Elinalla on kokemusta satojen vaikuttavuusorganisaatioiden kehittämisestä, konsultoinnista ja kouluttamisesta sekä syvällistä osaamista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamisesta, viestinnästä ja johtamisesta. Aino Elina uskoo luovan työn ja viestinnän, osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä arjen ympäristöissä toimivien käytännön ratkaisujen eteenpäin vievään voimaan.