Valitse aina mittarit tavoitteiden mukaan ja vaikuttavuusketjuun sopivasti. Mittaa siis erikseen prosesseja (osallistujien lukumäärät ja tyytyväisyys, kehittämisehdotukset, resurssien käyttäminen), tuloksia (muuttuiko osallistujien osaaminen, saavutettiinko asetetut tulostavoitteet, muutokset kohderyhmän hyvinvoinnissa) ja vaikutuksia (muutokset pitkällä aikavälillä esimerkiksi parantuiko kohdeorganisaatioiden toiminnan laatu ja tuloksellisuus).

Oheisessa koosteessa on Hyvän Mitan arvioinneissa käytettyjä mittareita kullekin osa-alueelle.

Arvioinneissa käytetyt mittarit