Nuorten syrjäytyminen, väestön ikääntyminen ja liikunnan puute ovat esimerkkejä ilmiöistä, joilla on laajoja vaikutuksia suomalaisten hyvinvointiin ja koko yhteiskuntaan. Nämä ilmiöt ja monet muut kansalliset ja kansainväliset trendit haastavat olemassa olevia palveluja ja luovat uusia tarpeita, joiden ratkaisemiseen aikaisemmin hyviksi todetut toimintatavat eivät välttämättä riitä.

Lähdimme etsimään kaikkein tehokkaimpia tapoja ratkaista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haastetta. Mukana työssä oli laaja ja edustava kumppanijoukko. Syntyi Hyvän Mitta -hanke, jonka aikana vuosina 2016–2019 kehitimme kymmenien organisaatioiden vaikuttavuutta ja testasimme
työkaluja arvioinnin parempaan toteutukseen. Näiden oppien pohjalta syntyi Vaikuttavuuden jäljillä -opas.

Opas vaikuttaville toimijoille ja rahoittajille

Oppaalla on kaksi kohderyhmää. Se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää toimintansa vaikuttavuutta. Suomeen tarvitaan lisää yrityksiä, järjestöjä, säätiöitä ja julkisia toimijoita, jotka tarkastelevat kriittisesti toimintansa vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaatii suurta rohkeutta arvioida, onko oma toiminta todella vaikuttavaa vai hoidetaanko ongelmaan puuttumisen sijasta vain seurauksia.

Opas on tarkoitettu myös rahoittajille, olivatpa he ministeriöiden edustajia, vaikuttavuussijoittajia tai kuntien hankintaammattilaisia. Kun resurssit ovat rajalliset, on tärkeää pystyä ohjaamaan varat sinne, mistä on saavutettavissa paras mahdollinen hyöty. Usein tuloksellisimmat toimintamallit ovat niillä, jotka uskaltavat kysyä kaikkein vaikeimmat kysymykset ja johtavat toimintaansa vaikuttavuusperusteisesti. Oppaan työkalut auttavat erottamaan tälläiset vaikuttavuuden jyvät akanoista sekä suuntaamaan rahoituksen vaikuttavaan toimintaan.

Tietoa ja työkaluja

Vaikuttavuusketju

Oppaan ensimmäinen luku perehdyttää vaikuttavuusketjuun pala palalta. Kutakin ketjun osiota havainnollistavat käytännöt esimerkit ja lukijan oman organisaation vaikuttavuuspohdintaa viitoittavat avainkysymykset. Lisäksi mukana ovat vinkit, rahoittajan muistilista ja vaaran paikat kuhunkin ketjun palaan.

Vaikuttavuuden todentamisen kymmenen käskyä

Kymmenen ohjetta vaikuttavuuden todentamiseen. Tämä luku auttaa mittareiden ja tiedonkeruun suunnittelussa. Mukana myös mittari- ja tietopankkilista.

Vaikuttavuusriskien arviointi

Luku johdattaa vaikuttavuusriskien arviointiin monelta eri kantilta selkeiden kysymysten kautta.

Työpohjat

Pää täynnä tietoa vaikuttavuudesta voitkin sitten kääriä hihat ja ryhtyä työhön! Oppaan loppuun on koottu Hyvän Mitta -työpajoissa hyödynnettyjä työpohjia, joiden avulla toiminnan vaikuttavuutta voi kehittää ja arvioida.

Kehitys jatkuu

Toivottavasti opas herättää lisää ajatuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamisesta ja kehittämisestä. Hyvän Mitta -hankkeen aikana olemme kohdanneet runsaasti hyviä esimerkkejä vaikuttavuuden jatkuvasta kehittämisestä ja työkalujen hyödyntämisestä käytännön johtamistyössä. Kaikkea emme saaneet mahtumaan yksiin kansiin. Hyvän Mitasta saatuja vaikuttavuusoppeja kehitetään ja viedään eteenpäin muun muassa hankkeen koordinoinnista vastanneessa Arvoliitossa. Kannustamme jakamaan rohkeasti omia kokemuksianne esimerkiksi vaikuttavuusketjun käyttämisestä, mittareiden kehitystyöstä ja digitaalisten tiedonkeruun ratkaisujen kehittämisestä!

Oppaaseen pääset alla olevasta linkistä

Hyvän Mitta Vaikuttavuuden jäljillä – opas yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseen

 

Katja Anoschkin

Hyvän Mitan hankepäällikkö

katja.anoschkin@arvoliitto.fi

#HyvänMitta