Nummelan Palloseura tavoittelee vihtiläisten elämänlaadun kohentamista ja yhteisöllisyyden lisäämistä liikunnallisen elämäntavan omaksumisen kautta.

NuPS on Vihdissä toimiva jalkapalloseura, jonka ydintoimintaa on jalkapallon ja futsalin järjestäminen. Yli 700 jäsenen paikallisseura toteuttaa laajasti myös erilaisia hyvinvointia lisäävää toimintaa yhteistyössä kunnan kanssa. Seura tavoittelee toiminnallaan positiivisia hyvinvointivaikutuksia ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Aktiivinen ja kuntalaisten hyvinvointia laajasti edistävä seuratoiminta voi olla myös kunnalle vetovoimatekijä.

Hyvän Mitta hankkeessa arvioitiin seuran kolmen eri toimintamuodon vaikutuksia ja muotoiltiin toimintamuotojen visio ja muutoslogiikka.

Ikääntyneiden liikunta tukee kotona asumista

NUPS ikääntyneiden liikuntatoiminnassa ikääntyneiden toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään viikoittaisten kotikäyntien ja henkilökohtaisten liikuntasuunnitelmien avulla. Lisäksi toiminnalla pyritään rytmittämään arkea, virkistämään ja vaikuttamaan yksinäisyyden kokemiseen. Toiminnan kautta on tavoitettu 83 yli 75 vuotiasta ja säännöllisesti mukana on 18 henkeä. Toiminta on osallistujille maksutonta ja järjestetään oppisopimusmallilla, mikä pitää toiminnan kustannukset kohtuullisina.

Toiminnan visiona on, että ikääntyneet voivat kokonaisvaltaisesti paremmin ja asuvat kotonaan pidempään.

Toiminnalla on positiivisia vaikutuksia toimintakykyyn, yksinäisyyden kokemukseen ja liikunnalliseen elämäntapaan, lisäksi arvion mukaan toiminta mahdollistaa nopeamman kotiutumisen laitoshoidosta. Tästä syntyy myös potentiaalisia taloudellisia säästöjä. Toimintaa arvioitiin haastatteluin ja yhdistämällä tietoa aikaisemmasta arvioinnista, jossa ikääntyneiden toimintakykyä oli mitattu lyhyellä fyysisen suorituskyvyn testistöllä (SPPB, Short Physical Performance Battery).

Brazil- joukkue vahvistamassa kehitysvammaisten sosiaalisia suhteita

Kehitysvammaisten jalkapallotoimintaa osallistuu noin 40 osallistujaa ja tarvetta toiminnan laajentamiselle on paljon. Samankaltaista toimintaa ei ole kunnalla muuten tarjolla. Toiminnan visiona on kehitysvammaisten ryhmä kasvaa, heidän hoitotarpeensa vähenee ja sosiaaliset suhteet lisääntyvät ja paranevat. Alustavat haastatteluihin perustuvat tulokset kertovat positiivisesta suunnasta tavoitteiden toteutumisessa.

Päiväkotikäynneillä sytytetään kipinä liikuntaan

Päiväkotiliikunnassa on tehty kaikkiin päiväkoteihin vierailuita 1-2 kertaa vuodessa. Toiminnan tavoitteena on synnyttää liikuntakipinä ja kannustaa harrastuksen pariin. Toimintaa on pidetty onnistuneena ja sen jatkumista toivotaan, vaikka kyse hyvin lyhyestä interventiosta. Arvion mukaan se kuitenkin koetaan liikuntaan kannustavana ja motivaatiota lisäävänä toimintana, jolla voi olla positiivinen vaikutus lasten liikuntamotivaation syntymiseen.

Toiminnan visioksi asetettiin lasten liikunnalliset harrastukset lisääntyvät tulevaisuudessa ja sen seurauksena heidän fyysinen ja sosiaalinen toimintakykynsä paranevat