Tausta

Lyhytaikaishoidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa, mihin vaikuttaa kehitysvammaisten laitoshoidon lakkauttaminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä.

Toimenpiteet

KVPS-konsernissa on lyhytaikaishoidossa kuusi eri tuotetta: perhelomitus, perhehoito, ryhmämuotoinen lyhytaikaishoito, teema- ja harrastekurssit, lyhytaikaishoito lyhytaikaiskodissa ja tilapäisasuminen.

Lyhytaikaishoito on aina asiakaskohtaisesti räätälöityä.

Arvioinnin kehityshankkeen aikana kehitettiin määrällisen ja laadullisen seurantiedon keräämisen käytäntöjä ja mittareita. 

 • Asiakkaiden yhteismäärä
 • Asiakkaiden määrä/palvelut
 • Tilaajamäärä yhteensä
 • Tilaajien määrä/palvelut
 • Suoritetiedot: käyttöpäivät (asiakkaittain, tilaajittain, palveluittain)
 • Henkilötyövuodet yhteensä ja palveluittain

Tulokset

Toiminnan tulosten seurantaan kehitettiin kyselylomakkeet asiakas-, omais- ja ohjaajille suunnattu kysely toiminnan koetusta hyödystä ja vaikuttavuudesta.

Lomakkeita testattiin hankkeen aikana. Pilotin vastausprosentti oli yli 50. Kyselyssä väitteitä arvioitiin 1-5 portaisella asteikolla. Väitteistä 1= Palvelulla ei lainkaan vaikutusta, 5= Palvelulla paljon vaikutusta.

Kysely vahvisti käsityksiä palvelun toiminnasta mm.

 • Jaksan vanhempana ja kasvattajana paremmin palvelun ansiosta (ka: 4,75, n= 36)
 • Voimme elää tavallista perhe-elämää (ka: 4,33, n= 36)

Yllättäviä tuloksia olivat mm.

 • Lyhytaikaishoitopalvelujen käyttämisen myötä läheisten luottamus kasvoi koko julkista
  palvelujärjestelmää kohtaan (ka: 4,06, n=36)
 • Vanhempien parisuhde kehittyi palvelujen ansiosta parempaan suuntaan (ka: 4,44, n= 34)
 • Oli yllättävää se, miten merkittävää palvelu oli myös sisarusten kokonaishyvinvoinnin kannalta
  (avovastaukset)

Palvelulla ei niinkään koettu olevan vaikutusta seuraaviin asioihin:

 • Läheiseni voi itsenäistyä ikätason mukaisesti (ka: 2, 65, n= 34)
 • Voin käydä paremmin töissä/opiskella palvelun ansiosta (ka: 2,79, n= 34)

vastaajista 14/33 koki, että muiden julkisten palvelujen käyttö oli vähentynyt perhelomituksen ansiosta

Ladattavat tiedostot

KVPS loppuraportti