Vaikuttavuusketju

Vaikuttavuusketju on sekä johtamisen että vaikuttavuuden analysoinnin väline

Vaikuttavuusketju – vaikuttavuuden johtamisen ja arvioinnin työkalu

Kun haluat kehittää oman toimintasi vaikuttavuutta ja sen arviointia lähde liikkeelle vaikuttavuusketjun määrittelystä.

Vaikuttavuusketju on looginen kuvaus siitä, mitä muutosta halutaan, mitä tehdään ja miten toteutumista seurataan. Ketjun avulla organisaatio myös itse ymmärtää paremmin mitä ja miten vaikuttavuus toiminnan kautta syntyy. fake rolex sea dweller

Vaikuttavuusketjua voidaan hyödyntää vaikuttavien palveluiden ja palvelukokonaisuuksien suunnittelussa, arvioinnissa, raportoinnissa ja viestinnässä.

Ketjua voidaan hyödyntää niin organisaation strategisella ja operatiivisella tasolla, yksittäisissä toimenpiteissä kuin toimenpiteiden kokonaisuuksissakin. Vaikuttavuusketjun määrittelyn vaiheita voidaan hyödyntää myös  usean eri toimijan yhteisvaikuttavuuden määrittelyssä.

Vaikuttavuusketju koostuu seitsemästä osasta. Ketju katkeaa, jos yksikin sen lenkeistä on heikko. Ketjun lujuus on syytä varmistaa tutkitulla tiedolla asioiden syy-seuraussuhteista.

Kun vaikuttavuusketju ja siihen sopivat mittarit ja tiedonkeruu on määritelty voidaan analysoida monipuolisesti myös toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta, kustannushyötyjä ja kustannusvaikuttavuutta.

Tutustu myös Hyvän Mitan vaikuttavuuden kehittämisen materiaaleihin:

Tutustu vaikuttavuusketjun osasiin sivun yläosassa olevan navigaatioympyrän avulla. Käytätkö ruudunlukijaa tai muuta saavutettavuustyökalua? Pääset saavutettavuudeltaan optimoituun versioon tästä.