Hyvän mittaaminen

Vaikuttavuusketju on sekä johtamisen että vaikuttavuuden analysoinnin väline

Mistä liikkeelle?

Kun haluat kehittää oman toimintasi vaikuttavuutta ja sen arviointia liikkeelle lähdetään liikkeelle vaikuttavuusketjun määrittelystä.

Tarve: Mistä yhteiskunnallisesta haasteesta on kysymys?

Mistä yhteiskunnallisesta ongelmasta ollaan kiinnostuneita, tarkennetaan kohderyhmää, josta ollaan kiinnostuneita sekä vastataan kysymykseen, miksi ratkaisumme on tärkeä.

Visio: Mitä halutaan saavuttaa?

Asetetaan mitattava kunnianhimoinen visio siitä, mitä halutaan saavuttaa pitkällä aikavälillä suhteessa ongelmaan tai tarpeeseen.

Tavoite: Mitä konkreettisia muutoksia pitää tapahtua, että visio on mahdollinen

Määritellään mitä konkreettisia tuloksia eli muutoksia kohderyhmän elämässä on synnyttävä, jotta vision toteutuminen on mahdollista. Tavoitteita kirjatessa on määriteltävä mille aikavälille ja kohderyhmälle muutosta tavoitellaan

Resurssit: Mitä resursseja tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi

Määritellään mitä resursseja vision toteuttamiseen valitun kohderyhmän osalta tarvitaan. Resursseja kirjatessa on määriteltävä, miten ne jakautuvat ajallisesti ja tavoitekohtaisesti

Toimenpiteet: Mitä toimenpiteitä resursseilla toteutetaan.

Määritellään mitä toimenpiteitä resursseilla toteutetaan. Toimenpiteitä kirjatessa on määriteltävä, miten ne jakautuvat suhteessa resursseihin.

Tulokset:  Mitä tuloksia toimenpiteistä on seurannut?

Määritellään miten ja millä aikavälillä tulokset syntyvät ja miten niitä seurataan. Tulosten kirjaamisessa on huolehdittava tietojen luotettavuudesta sekä riittävän tiheästä tiedon tuotannosta.

Vaikuttavuus: Mitä tulokset tarkoittavat pitkällä aikavälillä?

Määritellään mitä tulosten saavuttamisesta seuraa pitkällä aikavälillä suhteessa alkuperäiseen tarpeeseen. Vaikuttavuuden analysointi tuottaa tietoa siitä kuinka merkittävästi valitulla toimintamallilla pystytään tuottamaan inhimillisiä sekä taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle.

 

Vaikuttavuusketju

Ketju katkeaa, jos yksikin sen lenkeistä on heikko. Ketjun lujuus on syytä varmistaa tutkitulla tiedolla asioiden syy-seuraussuhteista.  Vaikuttavuusketjun avulla voidaan tarkastella esimerkiksi toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta, kustannushyötyjä ja kustannusvaikuttavuutta.

 

 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Carousel contents not found!