Vaikuttavuus

Vaikuttavuusketjun seitsemäntenä vaiheena, on määrittää mitä tulosten saavuttamisesta seuraa pitkällä aikavälillä suhteessa alkuperäiseen tarpeeseen.

Mitä yhteiskunnallista hyötyä ja inhimillistä hyvinvointia tulosten saavuttamisesta seuraa ?

Kuinka tehty työ on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan?

Vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi luomalla mallinnus todennettujen tulosten merkityksestä pitkällä aikavälillä.

Esimerkki: Luodaan mallinnus tulosten merkityksestä nuorten elämän, koulun sekä laa­jemman palveluverkoston näkökulmista, jolloin voidaan laskea, tulevatko vaikuttavuushyödyt ajan mittaan olemaan alkuperäistä investointia merkittävämmät.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan todentaa siinä vaiheessa, kun toiminta on ollut käynnissä pidemmän aikaa ja tavoittanut riittävän suuren osuuden kohderyhmästä. Kymmenenkään toimintakykynsä ja tulevaisuudenuskonsa takaisin saanutta mielenterveyskuntoutujaa ei vielä vaikuta ratkaisevasti ison kaupungin tilanteeseen, mutta jos toiminnalla tavoitetaan vaikkapa 10 % tietyn alueen mielenterveyskuntoutujista, voidaan sen avulla ehkä vähentää alueen palveluiden käyttöä.  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyykin vasta toiminnan skaalautuessa ja tästä syystä on aina huomioitava missä vaiheessa toimintamallin kehittämisen elinkaarta ollaan.

Avainkysymykset:

  1. Mitä tuloksista seuraa pitkällä aikavälillä?
  2. Maksaako toimintamalli itsensä takaisin. Millä ehdoin ja millä aikavälillä?
  3. Mitä lisäarvoa toiminta tuottaa osana laajempaa palvelukokonaisuutta?

Aiheeseen liittyvät artikkelit