Toimenpiteet

”Mitä toimenpiteitä tehdään ja miten ne johtavat haluttuihin tavoiteisiin.”

Mitkä toimenpiteet, johtavat tavoiteltuun muutokseen?

Vaikuttavuusketjun viidennessä vaiheessa määritellään, mitä milläkin resurssilla tehdään. On kirjattava, kuinka paljon resursseja kukin toimenpide vaatii.

Mitä tehdään, ja miksi juuri tämä ratkaisu johtaa haluttuihin tuloksiin?  On hyvä kirjata muistiin oletukset myös siitä, miksi on ajateltu jonkin toimenpidekokonaisuuden johtavan haluttuun muutokseen.

Avainkysymykset

  1. Mitä toimenpiteitä tehdään ja kuinka paljon?
  2. Mitkä asiat lisäävät todennäköisyyttä saada aikaan pysyviä muutoksia?
  3. Mitä teemme nyt eri tavalla kuin aiemmin? Oletukset voivat perustua olemassa olevaan tutkimusnäyttöön, asiantuntija-arvioihin, hyviin käytäntöihin tai kohderyhmältä kerättyyn kokemustietoon.

Esimerkki: Kouluun perustetaan uusia toimenkuvia, jotka tutkimuksen perusteella johtavat tavoitteisiin.

Toimenpidekuvauksessa kerrotaan myös, kuinka paljon tai usein toimintaa järjestetään sekä mitä tehdään ja kenen kanssa? On myös tärkeää seurata, että suunnitellut asiat tulevat tehdyiksi ja ne saavuttavat kohderyhmänsä. Myös toiminnan laatua seurataan.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit