Resurssit

Vaikuttavuusketjun neljäntenä vaiheena on määrittää mitä resursseja tavoitteiden toteutta­miseen tarvitaan

Mitä resursseja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen?

Suunnitteluvaiheessa on ennakoitava, kuinka paljon resursseja kunkin tavoitteen ja toimenpiteen toteuttaminen vaatii, ja miten resurssien käyttö jakautuu ajallisesti.

Kriittisiä resursseja ovat yleensä raha, henkilötyövuodet, osaaminen ja yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanuuksien avulla on monesti mahdollista yhdistää sekä resurssit että erilaiset toimenpiteet kohderyhmien näkökulmasta toimivammaksi kokonaisuudeksi, esimerkiksi ehjäksi palvelupoluksi. Kun yhteistoimintaa ohjaa jaettu tavoite, resurssien käyttö on tehokasta.

Avainkysymykset

  1. Mitä resursseja tarvitaan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen?
  2. Mitä osaamista tarvitaan?
  3. Mitä yhteistyökumppaneita tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseen?

 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit