Tulokset

”Tulokset kertovat mikä on muuttunut kohderyhmän elämässä toimenpiteiden seurauksena.”

Miten ja millä aikavälillä tulok­set syntyvät? Kuinka niitä seurataan? Tuloksia kirjattaessa on huolehdittava tietojen luotettavuudesta ja siitä, että tietoa saadaan riittävän usein. (lue lisää mittareista)

Tulokset kertovat, millaisia konkreettisia muutoksia kohderyhmien elämässä ja toiminnassa on tapahtunut, kun suunnitellut toimet on tehty onnistuneesti.  Tuloksia arvioidaan suhteessa asetettuun tavoitteeseen. Mitattava tavoite on siis itsessään yksi muutosmittari.

Esimerkki: Lukuvuoden 2017−2018 päättyessä voidaan laskea onko kohderyhmän keskeyt­tämisprosentti laskenut 30 % suhteessa verrokkiryhmään.

Vaikka tavoite kertookin tärkeimmän tavoitellun tuloksen, usein on tarpeellista seurata myös muita  samaa tavoitetta tukevia muutoksia. Jos on haluttu vähentää koulun keskeyttämistä, pohditaan myös, millaisia muutoksia oppilaiden koulunkäynnissä ja arjenhallinnassa pitää tapahtua, jotta nuori pysyy kiinni opintopolussa jatkossakin? Ennalta tavoiteltujen tulosten lisäksi on hyvä seurata myös odottamattomia ja/tai negatiivisia muutoksia.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit