Miten vaikuttavuus syntyy?

Vaikuttavuus

Vaikuttavuusketjun seitsemäntenä vaiheena, on määrittää mitä tulosten saavuttamisesta seuraa pitkällä aikavälillä suhteessa alkuperäiseen tarpeeseen.

Mitä tulosten saavuttamisesta seuraa pitkällä aikavälillä suhteessa alkuperäiseen tarpeeseen? Kuinka tehty työ on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan? – Vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi luomalla mallinnus todennettujen tulosten merkityksestä pitkällä aikavälillä.

Esimerkki: Luodaan mallinnus tulosten merkityksestä nuorten elämän, koulun sekä laa­jemman palveluverkoston näkökulmista, jolloin voidaan laskea, tulevatko vaikuttavuushyödyt ajan mittaan olemaan alkuperäistä investointia merkittävämmät.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan todentaa siinä vaiheessa, kun toiminta on ollut käynnissä pidemmän aikaa ja tavoittanut riittävän suuren osuuden kohderyhmästä. Kymmenenkään toimintakykynsä ja tulevaisuudenuskonsa takaisin saanutta mielenterveyskuntoutujaa ei vielä vaikuta ratkaisevasti ison kaupungin tilanteeseen, mutta jos toiminnalla tavoitetaan vaikkapa 10 % tietyn alueen mielenterveyskuntoutujista, voidaan sen avulla ehkä vähentää alueen palveluiden käyttöä.  Tästä syystä toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa on otettava huomioon myös missä vaiheessa toimintamallin kehittämisen elinkaarta ollaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit