Tarve

Vaikuttavuusketjun ensimmäisenä vaiheena, on tunnistaa mistä yhteiskunnallisesta ongelmasta ollaan kiinnostuneita, tarkennetaan kohderyhmää, josta ollaan kiinnostuneita sekä vastataan kysymykseen, miksi ratkaisumme on tärkeä.

Tarvetta määritellessä on toteuttava perusteellinen toimintaympäristön analyysi ja arvioida miten ongelma kohdistuu valittuun kohderyh­mään.

Tarpeen määrittely on yhteiskunnallisen ilmiön tai ongelman juurisyiden ja seurausten tunnistamista.
Tarpeen määrittelyä voi helpottaa seuraaviin kysymyksiin vastaaminen:

  • Mitä tiedetään ongelman syistä? Mitkä asiat ovat johtaneet tilanteeseen?
  • Mitä tiedetään ongelman seurauksista eri sidosryhmille, kuten tietylle julkisen sektorin toimijalle nyt ja tulevaisuudessa aiheutuvista kustannuksista tai tulon menetyksistä, pitkän aikavälin inhimillisistä seurauksista esimerkiksi hyvinvointi vajeiden, odotetun eliniän aleneman tai alhaisen tulokehityksen näkökulmasta.
  • Keitä ongelma akuuteimmin koskee, minkälaisessa tilanteessa he ovat ja kuinka monta heitä alueella on.

Tarpeen määrittelyssä on tärkeää päästä syvälle sekä siihen mistä ilmiössä on kysymys sekä siihen miltä ongelma näyttää tietyn kohderyhmän, alueen tai paikkakunnan näkökulmasta.

Kohderyhmän koon arvioinnissa kannattaa hyödyntää yhteistyötä oman kunnan tiedontuotannon kanssa sekä erilaisia kansallisia rekisteri – ja tilastoaineistoja. Lisäksi tarpeenmäärittelyssä kannattaa hyödyntää saatavilla olevaa tutkimustietoa ja eri tahojen asiantuntijuutta (yliopistot, sektoritutkimuslaitokset, järjestöt, kunta jne.).

Tarpeenmäärittelyn tueksi:

Aiheeseen liittyvät artikkelit